Problem sa bankama koje danas ima TS-Imperial sutra čeka sve gradjane Srbije

Srbija je prvo donela NACIONALNU STRATEGIJU ZA BORBU PROTIV PRANjA NOVCA I FINANSIRANjA TERORIZMA(Objavljena u “Sl. glasniku RS”, br. 89 od 1. oktobra 2008)  a kasnije je i pojedinačno potpisivala medjunarodne ugovore i  pa i ovaj sa Amerikom koji je obavezuje da daje podatke svojih gradjana.

Ova strategija, potpisana 2008. nema nikakve veze sa FACTA, dugo osporavanim ali ipak usvojenim zakonom po kome Amerika radi praćenja naplate poreza ima pravo da preispituje račune svojih gradjana svuda po svetu i da od tih zemalja traži da se računi u bankama zatvore ili blokiraju. Mi imamo potpisan sporazum koji Srbiju obavezuje da daje podatke za SRPSKE DRŽAVLJANE ili bilo koje državljane za koje se uputi dopis sa izraženom sumnjom u kojoj se pominju reči “pranje novca” i/ili terorizam.

Пореска управа САД надзире рачуне у Србији

salter

Последњих недеља РТС-у се јавило више гледалаца са жалбом да су им, приликом отварања рачуна било за фирму или физичко лице, у банкама тражили да потпишу сагласност да Пореска управа САД има право увида у њихове податке. Такви услови смеју да важе само за америчке порезнике, кажу у Министарству финансија.

Трагом жалби гледалаца, и новинарка РТС-а отишла је у банку како би се распитала о условима за отварање рачуна. Како јој је речено у банци, уколико хоће да отвори рачун, мора да потпише сагласност да америчка пореска управа има право увида у њене податке.

Без тога, кажу службеници, неће моћи да отвори рачун ни у једној банаци јер ту сагласност траже све банке, по препоруци Народне банке.

Званично банкари о овоме не желе да говоре. Незванично, кажу да је то због америчке Пореске управе, односно њиховог закона. Ако се с њим не ускладе, кажу, могу да забораве на бизнис у Сједињеним Америчким Државама.

У Народној банци Србије истичу да банкама нису дали никакву препоруку.

“Према информацијама којима располажемо, у току су активности у циљу побољшања усаглашености пореских прописа на међународном нивоу и примене ФАТСА прописа. Министарство финансија нас је, 2. јула, обавестило о потписаној Потврди намере Републике Србије да закључи међудржавни споразум поводом примене тих прописа”, наводи се у саопштењу Народне банке.

У Министарству финансија очекују да до краја године владе Србије и Сједињених Америчких Држава потпишу споразум у вези са достављањем финансијских података на начин регулисан тим законом. Истичу да се он не односи на држављане Србије.

“Ради се о извештавању о рачунима које лица која су држављани, или имају пословне интересе у Сједињеним Државама, држе код финансијских институција са седиштем у Србији. Такве уговоре САД су потписале са више земаља, а циљ је спречавање избегавања плаћања пореза у Америци, и тај пропис се ни на који начин не односи на грађане Србије”, наводи се у саопштењу Министарства.

То значи да банке не би требало од свих грађана да траже да потпишу спорну сагласност. Онима који се нађу у таквој ситуацији Заштитник грађана саветује да пошаљу приговор Народној банци, на основу чега би и он могао да реагује.

Родољуб Шабић: Банке крше закон условљавањем клијената да потпишу да се промене њихових рачуна достављају пореским органима САДПовереник за информације од јавног значаја Родољуб Шабић затражио је од банака да се изјасне о томе зашто од нових клијената траже да потпишу изјаву којом пристају да се промене на њиховом рачуну достављају пореским органима САД. Шабић позива надлежне органе да реагују.sabic

Повереник је реаговао на извештавање медија о томе да поједине банке од клијената траже да потпишу такве изјаве и покренуо поступак надзора којим је од банака затражио да се изјасне која је сврха и правни основ такве обраде личних података.

Шабић упозорава да није довољно да клијент буде обавештен о основу, обиму, сврси обраде података и да уколико је условљен, изнуђен, не може да производи правно дејство, те да би обрада података по таквом “основу” била недозвољена, супротна Закону о заштити података о личности.

Повереник у писаној изјави достављеној медијима наводи да условљавање банкарских услуга потписивањем овакве изјаве није у надлежности Повереника, али сматра да би представљало кршење закона на које би требало да реагују надлежни органи, посебно НБС.

“На територији Србије нико не може спроводити националне прописе друге земље који су у супротности са прописима Србије. Евентуално усклађивање наших прописа са прописима других држава или међународних организација подразумева претходне одлуке и поступке наших надлежних државних органа”, наводи Шабић.

У конкретном случају, то би значило закључивање међународног уговора између Србије и Сједињених Америчких Држава, а да би такав међународни уговор требао да ратификује парламент законом што би представљало ваљан правни основ за обраду података о личности.

Шабић је подсетио да САД нису потписнице Конвенције 108 Савета Европе и поред постојања правног основа у виду евентуално донетог закона о ратификацији изношење података о личности из земље и тада би подразумевало дозволу Повереника, након спроведеног поступка у коме би се утврдило да ли су испуњени сви услови у складу са чланом 53. Закона о заштити података о личности.”

 

http://srbin.info/2014/08/11/poreska-uprava-sad-nadzire-racune-u-srbiji/

2 thoughts on “Problem sa bankama koje danas ima TS-Imperial sutra čeka sve gradjane Srbije

  1. Pingback: Problem sa bankama koje danas ima TS-Imperial sutra čeka sve gradjane Srbije |

  2. Pingback: Problem sa bankama koje danas ima TS-Imperial sutra čeka sve gradjane Srbije | BELEŽNICA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s